×

Veolia Zachód

Veolia Zachód Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław
e-mail: veoliazachod@veolia.com
tel. 71 33 50 330
fax: 71 33 50 331
NIP: 951-178-26-52
REGON: 012776122
KRS: 0000021724

Dariusz Musiał Prezes Zarządu

Taryfy

Komunikat

Veolia Zachód Sp. z o. o. ogłasza nabór do „Programu dofinansowań przedsięwzięć planowanych służących poprawie efektywności energetycznej„ zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 poz. 831 z późn. zm.) oraz załączonym Regulaminem.

 Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do Programu:

  1. wymiana urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na urządzenia charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej,

  2. przyłączenie do sieci.

Wnioski należy składać:

  1. elektronicznie, wysyłając podpisaną kopię PDF e-mailem na adres veoliazachod@veolia.com lub

  2. pisemnie, składając oryginał podpisanego wniosku w biurze podawczym Veolii Zachód Sp. z o.o. pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław lub wysyłając oryginał podpisanego wniosku listem poleconym na powyższy adres.

Aktualności i informacje

Grupa Veolia Term w Polsce