Strefa Klienta
Veolia Szczytno
ul. Solidarności 17
12-100 Szczytno
NIP: 7451806387
REGON: 280305567
KRS: 0000308650
Janusz Panasiuk
Prezes Zarządu
Patrycja Adamczak
Członek Zarządu
Przerwy w dostawie

Veolia Szczytno uprzejmie informuje iż w dniu 31.08.2023 roku przeprowadza symulację sytuacji alarmowo-kryzysowej na terenie ciepłowni. Zamieszczony komunikat jest tylko symulacją.

SYMULACJA -Zakończenie prac nad usunięciem awarii w dniu 31.08.2023 komunikat.
Przerwy w dostawie energii w obrębie działki 2/6 przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej cieplnej.
Zakończenie przerwy w dostawie energiiw obrębie działki 2/6 przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej cieplnej.