Strefa Klienta
Veolia Południe
ul. Zagórska 173
42-600 Tarnowskie Góry
NIP: 6282074566
REGON: 356829760
KRS: 0000212092
Wojciech Noga
Prezes Zarządu
Dariusz Musiał
Wiceprezes Zarządu
Bogdan Jaksik
Członek Zarządu
Zakłady
Ciepłownia Przyjaźń, siedziba główna spółki
ul. Zagórska 173
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 285 92 82
fax 32 381 19 05
Ciepłownia Południe, biuro w Chrzanowie
ul. Pogorska 36
32-500 Chrzanów
tel. 32 623 51 54
fax 32 623 52 54
Ciepłownia w Sosnowcu
ul. Kosynierów 32a
41-219 Sosnowiec
tel. 667 675 330
Ciepłownia w Katowicach
ul. Żurawia 32
40-686 Katowice
Ciepłownia w Katowicach
ul. Jankego 123
40-616 Katowice
Ciepłownia Miasteczko Śląskie
ul. Hutnicza 17
42-610 Miasteczko Śląskie
tel. 32 288 84 44 wew. 590
Ciepłownia w Łazach
ul. Wyzwolenia 1
42-450 Łazy
tel. 32 672 95 67
Ciepłownia w Kluczach
ul. Sosnowa
32-310 Klucze
Ciepłownia w Jędrzejowie
ul. Przypkowskiego 37
28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 15 58
fax 41 386 13 23
Ciepłownia Małogoszcz
ul. 11 Listopada 17B
28-366 Małogoszcz
tel. 41 385 51 63
Ciepłownia Libiąż
ul. Słowackiego 1
32-590 Libiąż
tel. 32 622 94 36
Ciepłownia Lubliniec
ul. Paderewskiego 10
42-700 Lubliniec
Ciepłownia Lubliniec
ul. Wojska Polskiego 6
42-700 Lubliniec
Wnioski

Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Zapytanie o możliwości przyłączenia konkretnego obiektu do sieci ciepłowniczej Veolii można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do spółki.

W zapytaniu należy określić kubaturę, rodzaj i przeznaczenie obiektu oraz przewidywane potrzeby cieplne. Po otrzymaniu zapytania przeprowadzana jest analiza technicznych możliwości przyłączenia obiektu do ciepła systemowego. W przypadku pozytywnej oceny technicznych możliwości przyłączenia do ciepła systemowego, zainteresowana osoba otrzymuje formularz „Wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej” oraz informacje o wymaganych załącznikach. Formalny proces przyłączenia rozpoczyna się od złożenia „Wniosku …”.

Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Wypełniony „Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej” wraz z kompletem załączników należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Spółki. Zgodnie z Rozp. Min. Gosp. i Pracy z dn. 30 czerwca 2004r. do wniosku należy załączyć:

dokument określający tytuł prawny wnioskującego do korzystania z obiektu (określający prawo własności),
plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z lokalizacją podłączanego obiektu i zaznaczoną planowaną lokalizacją węzła cieplnego,
wypis z rejestru gruntów (w razie potrzeby, na żądanie ).

W przypadku problemów z wypełnieniem „Wniosku …” pracownicy Veolii Południe służą swoją pomocą.

Po otrzymaniu wniosku przeprowadzana jest analiza techniczna przyłączenia obiektu do ciepła systemowego. W przypadku pozytywnej oceny technicznej rozpoczynają się uzgodnienia warunków finansowych.

Wniosek o przyłączenie instalacji odbiorczej c.o/c.w.u budynku odbiorcy do miejskiej sieci ciepłowniczej
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej
Zapytanie o możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej