Dofinansowania i dotacje

Dotacja z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

W kwietniu 2024 r. Veolia Południe Sp. z o.o. podpisała z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Umowę na dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych projektu “Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup systemu aluminiowych szalunków wykopowych”, którego celem jest zero wypadków na stanowiskach pracy poprzez wyposażenie Spółki w system aluminiowych szalunków wykopowych, które wyeliminują ryzyko związane z możliwością zasypania pracowników podczas pracy w wykopach.

Rodzaj programu: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej.
Nazwa projektu: “Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup systemu aluminiowych szalunków wykopowych”
Wartość dofinansowania: 60 000,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 75 771,80 PLN
Data podpisania umowy: kwiecień 2024r.

na www 1 -

Dofinansowanie UE

Veolia Południe sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, jako instytucję zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko, umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego służącemu przekazywaniu informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl , lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020