Strefa Klienta
Veolia Szczytno
ul. Solidarności 17
12-100 Szczytno
NIP: 7451806387
REGON: 280305567
KRS: 0000308650
Janusz Panasiuk
Prezes Zarządu
Patrycja Adamczak
Członek Zarządu
Taryfy

Taryfa dla ciepła jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

Ciepło jest to energia cieplna w wodzie gorącej, parze lub innych nośnikach.

Taryfa dla ciepła od 01.01.2022 do 31.12.2022
Decyzja URE wraz z załacznikami OGD.4210.185.2021.18847.IX.AC z dnia 17.12.2021
Decyzja URE wraz z załącznikami OGD.4210.31.2022.18847.IX.PWi od dnia 5 sierpnia 2022
Pismo Zarządu Veolia Szczytno o zatwierdzeniu przez URE nowej taryfy dla ciepła z dniem 01.03.2023
Decyzja URE z dnia 01.03.2023 o zatwuierdzeniu nowej taryfy dla ciepła Veolia Szczytno OGD.4210.91.2023.1.8847.X.WA
Pismo do odbiorców rekompensaty
Ceny i stawki ustalone w oparciu o nowelizację ustawy z dnia 15 lutego 2023 r. obowiązujące od dnia 01.03.2023 r. do dnia 15.03.2023 r.
Ceny i stawki ustalone w oparciu o nowelizację ustawy z dnia 15 lutego 2023 r. obowiązujące od dnia 16.03.2023 r.