Strefa Klienta
Veolia Północ
ul. Ciepła 9
86-105 Świecie
NIP: 7430004205
REGON: 511006292
KRS: 0000111425
Janusz Panasiuk
Prezes Zarządu
Katarzyna Konwińska
Członek Zarządu
Zakłady
Ciepłownia Bytów
ul. Przemysłowa 5
77-100 Bytów
tel. 59 822 24 93
Ciepłownia Gniew
ul. Gen. J. Hallera 1
83-140 Gniew
tel. 58 535 35 50
Ciepłownia Pasłęk
ul. Ogrodowa 14
14-400 Pasłęk
tel. 55 248 24 98
Ciepłownia Sztum
ul. Nowowiejskiego 14
82-400 Sztum
tel. 55 277 21 01
Ciepłownia Lidzbark Warmiński
ul. Astronomów 47
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 767 31 44
Ciepłownia Przasnysz
ul. Orlika 29
06-300 Przasnysz
tel. 29 752 40 20
Ciepłownia Orneta, Dobre Miasto
ul. Dworcowa 2
11-130 Orneta
tel. 55 242 14 77
Ciepłownia Modlin
ul. Obwodowa 370
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 667 806 664
Wnioski

Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Zapytanie o możliwości przyłączenia konkretnego obiektu do sieci ciepłowniczej Veolii można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do spółki.

W zapytaniu należy określić kubaturę, rodzaj i przeznaczenie obiektu oraz przewidywane potrzeby cieplne. Po otrzymaniu zapytania przeprowadzana jest analiza technicznych możliwości przyłączenia obiektu do ciepła systemowego. W przypadku pozytywnej oceny technicznych możliwości przyłączenia do ciepła systemowego, zainteresowana osoba otrzymuje formularz „Wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej” oraz informacje o wymaganych załącznikach. Formalny proces przyłączenia rozpoczyna się od złożenia „Wniosku …”.

Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Wypełniony „Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej” wraz z kompletem załączników należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Spółki. Zgodnie z Rozp. Min. Gosp. i Pracy z dn. 30 czerwca 2004r. do wniosku należy załączyć:

dokument określający tytuł prawny wnioskującego do korzystania z obiektu (określający prawo własności),
plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z lokalizacją podłączanego obiektu i zaznaczoną planowaną lokalizacją węzła cieplnego,
wypis z rejestru gruntów (w razie potrzeby, na żądanie ).

W przypadku problemów z wypełnieniem „Wniosku …” pracownicy Veolii Północ służą swoją pomocą.

Po otrzymaniu wniosku przeprowadzana jest analiza techniczna przyłączenia obiektu do ciepła systemowego. W przypadku pozytywnej oceny technicznej rozpoczynają się uzgodnienia warunków finansowych.

Zapytanie o możliwość podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia obiektu budowlanego do miejskiej sieci ciepłowniczej
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej