Zarząd

Magdalena Bezulska

Dyrektor Generalny

Prezes Zarządu

Danuta Szlak-Sun

Dyrektor ds. Finansowych

Członek Zarządu

Beata Gos

Dyrektor HR Business Partner

Członek Zarządu

Magdalena Ruszniak

Dyrektor ds. Technicznych

Członek Zarządu

Edyta Żabczyńska

Dyrektor ds. Rozwoju

Członek Zarządu

Rada nadzorcza

Frédéric Faroche
Krzysztof Zamasz
Luiz Alberto Richieri Hanania
Giovanni Stroeckx