W efekcie daje wymierne korzyści ekonomiczne w postaci niższej i stabilnej ceny energii elektrycznej oraz cieplnej oraz korzyści ekologiczne w postaci zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, w tym CO2.

Korzyści

  • Niższa, stabilna cena energii elektrycznej
  • Przeniesienie ryzyka technologicznego na zaufanego partnera: projekt, budowa, eksploatacja instalacji
  • Możliwość skupienia się i przeznaczenia środków finansowych na działalność podstawową
  • Częściowa niezależność energetyczna – możliwość wytwarzania energii elektrycznej w przypadku zaniku zasilania ze strony dystrybutora
  • Możliwość wytwarzania pary technologicznej, ciepła niskotemperaturowego oraz chłodu
  • Mobilność dzięki możliwości zabudowy w kontenerze
  • Poprawa efektywności energetycznej
  • Długoletnia współpraca ze sprawdzonym partnerem

Skontaktuj się z nami
Veolia term S.A.
Wojciech Prochaska
Kierownik Projektu
Veolia Północ Sp. z o.o.
Patrycja Adamczak
Dyrektor ds. Rozwoju
Veolia Południe Sp. z o.o.
Mariusz Kłosowski
Dyrektor ds. Rozwoju
Veolia Wschód Sp. z o.o.
Rafał Kapica
Dyrektor ds. Rozwoju
Veolia Zachód Sp. z o.o.
Mariusz Kłosowski
Dyrektor ds. Rozwoju
Veolia Szczytno Sp. z o.o.
Patrycja Adamczak
Dyrektor ds. Rozwoju