Działania takie można przeprowadzić wykonując wcześniej audyty energetyczne lub audyty efektywności energetycznej. To pozwala ocenić możliwy do osiągnięcia efekt energetyczny podjętych czynności/zadań. Dzięki doświadczeniu w wielu obszarach, Veolia może zarekomendować działania mające na celu optymalizację zużycia energii w konkretnym przypadku, indywidualizując podejście wg potrzeb Klientów.

W ramach poprawy efektywności energetycznej własnych urządzeń i instalacji Veolia modernizuje i wymienia sieci ciepłownicze. Dzięki temu ograniczane zostają straty podczas przesyłania ciepła – co przekłada się na efekty środowiskowe.

W ramach działań poprawiających efektywność energetyczną można wymienić wdrażanie odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji biomasowych i instalacji fotowoltaicznych. To również optymalizacja produkcji w kogeneracji.

Skontaktuj się ze mną
Veolia term S.A.
Magdalena Werner
Kierownik projektu w dziale Rozwoju
Veolia term S.A.
Wojciech Prochaska
Kierownik Projektu