Misja

Misją Grupy Veolia jest „ODNAWIANIE ZASOBÓW ŚWIATA”.

Chcemy ją realizować poprzez:

  • dbanie o środowisko 
  • wspieranie lokalnych społeczności
  • wspieranie rozwoju biznesu w Polsce
  • wykorzystanie zalet globalnej firmy na rynkach lokalnych

Raport Wpływu podsumowujący 25-letnią obecności Grupy Veolia na polskim rynku

Wizja

Będąc liderem transformacji energetycznej chcemy być partnerem pierwszego wyboru dla małych i średnich miast w procesach dekarbonizacji, dostarczając efektywne rozwiązania i wdrażając innowacyjne projekty rozwojowe. Dbamy o środowisko naturalne, działając na rzecz bioróżnorodności.