Optymalne gospodarowanie energią i redukcja emisji gazów cieplarnianych to dwa podstawowe wyzwania przed jakimi stają producenci. Dzięki dopasowaniu naszych rozwiązań do konkretnej liczby i wielkości administrowanych przez nas obiektów, a także poprzez poszerzenie gamy naszych usług i zakresu prac, wspomagamy naszych klientów w mierzeniu się z tymi wyzwaniami w całym łańcuchu zarządzania energią.

Rozwiązania Veolii opierają się na znajomości otoczenia działalności przedsiębiorstw. Dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów w odniesieniu do specyfiki branży, dają również gwarancję najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Veolia zapewnia kompleksowe wsparcie projektowe, inżynieryjne oraz w zakresie obsługi i konserwacji instalacji, zakupów paliw a także infrastruktury technicznej.

Veolia oferuje

  • ciepło systemowe, budowę i eksploatację indywidualnych źródeł kogeneracyjnych (gazowych lub opalanych biomasą),
  • dostawy energii elektrycznej w TPA,
  • eksploatację i konserwację instalacji (wentylacja, klimatyzacja, uzdatnianie wody, powietrza i odpadów przemysłowych),
  • konserwację / eksploatację urządzeń technologicznych,
  • świadczenie kompleksowych usług multitechnicznych dla klientów przemysłowych, gdzie szczególnie ważne jest indywidualne podejście do każdego projektu w zakresie potrzeb energetycznych, stopnia niezawodności i pewności dostawy energii dostawy i zarządzanie mediami energetycznymi,
  • optymalizację kosztów energii i kosztów operacyjnych,
  • rozwiązania wykorzystujące ciepło odpadowe,
  • rozwiązania oparte na wytwarzaniu chłodu lub sprzężonego powietrza,
Skontaktuj się z nami
Veolia term S.A.
Wojciech Prochaska
Kierownik Projektu
Veolia Północ Sp. z o.o.
Patrycja Adamczak
Dyrektor ds. Rozwoju
Veolia Południe Sp. z o.o.
Mariusz Kłosowski
Dyrektor ds. Rozwoju
Veolia Wschód Sp. z o.o.
Rafał Kapica
Dyrektor ds. Rozwoju
Veolia Zachód Sp. z o.o.
Mariusz Kłosowski
Dyrektor ds. Rozwoju
Veolia Szczytno Sp. z o.o.
Patrycja Adamczak
Dyrektor ds. Rozwoju