Veolia term S.A.

ul. Puławska 2, Budynek Plac Unii C
02-566 Warszawa

tel. +48 22 568 82 00
e-mail: veoliaterm@veolia.com

kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Marcin Nawojski
e-mail: inspektor.pl.vpol@veolia.com

Veolia Północ Sp. z o.o.

ul. Ciepła 9
86-105 Świecie

tel. 52 333 32 80
fax: 52 333 32 82

veoliapolnoc@veolia.com

Veolia Południe Sp. z o.o.

ul. Zagórska 173
42-600 Tarnowskie Góry

tel. 32 285 92 82
fax: 32 381 19 05

veoliapoludnie@veolia.com

Veolia Wschód Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 173
22-400 Zamość

tel. 84 638 64 41

veoliawschod@veolia.com

Veolia Zachód Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 28/30
53-333 Wrocław

tel. +48 71 335 03 30

veoliazachod@veolia.com

Veolia Szczytno Sp. z o.o.

ul. Solidarności 17
12-100 Szczytno

tel. 89 623 15 51

veoliaszczytno@veolia.com

Veolia term S.A.
ul. Puławska 2
Budynek Plac Unii C
02-566 Warszawa
Edyta Żabczyńska - Dyrektor ds. Rozwoju, Veolia term S.A.
Veolia term S.A.
ul. Puławska 2
Budynek Plac Unii C
02-566 Warszawa
Magdalena Werner - Kierownik projektu w dziale Rozwoju
Veolia term S.A.
ul. Puławska 2
Budynek Plac Unii C
02-566 Warszawa
Wojciech Prochaska - Kierownik Projektu
Veolia Północ Sp. z o.o.
ul. Ciepła 9
86-105 Świecie
Patrycja Adamczak - Dyrektor ds. Rozwoju
Veolia Południe Sp. z o.o.
ul. Zagórska 173
42-600 Tarnowskie Góry
Mariusz Kłosowski - Dyrektor ds. Rozwoju
Veolia Wschód Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 173
22-400 Zamość
Rafał Kapica - Dyrektor ds. Rozwoju
Veolia Zachód Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 28/30
53-333 Wrocław
Mariusz Kłosowski - Dyrektor ds. Rozwoju
Veolia Szczytno Sp. z o.o.
ul. Solidarności 17
12-100 Szczytno
Patrycja Adamczak - Dyrektor ds. Rozwoju
Kontakt z mediami
Aleksandra Grabarczuk - Specjalista ds. Komunikacji

    Napisz do nas


    Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez odpowiednią spółkę z grupy Veolia (wymienioną w Polityce prywatności) w celu udzielenia odpowiedzi na zasadne zapytanie lub załatwienie zgłoszonej sprawy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Veolia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku, gdy odpowiedź na zadane pytanie będzie wymagała przekazania informacji marketingowych spółek Veolia, wysyłka zapytania stanowi jednocześnie zgodę na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub zgodę na marketing z wykorzystaniem podanego numeru telefonu, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga telefoniczną oraz Prawem Telekomunikacyjnym w związku z art. 4 pkt 11 RODO.


    Ponadto, jeżeli wyrażą Państwo odrębną, dobrowolną zgodę poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek, Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez spółki z grupy Veolia będące współadministratorami Państwa danych osobowych, do celów marketingowych przesyłanych mailowo lub telefonicznie, zgodnie z Państwa wyborem. Wyrażoną zgodę na kontakt mailowy lub telefoniczny mogą Państwo cofnąć w każdym momencie i bez podawania przyczyny.


    Przysługują Państwu prawa z RODO, w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu, dostępu do danych, ich sprostowania, aktualizacji i usunięcia, prawo do otrzymania kopii danych. Pełną informację RODO znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności dostępnej pod linkiem: https://www.veolia.pl/polityka-prywatnosci