Białe Certyfikaty – to potoczna nazwa świadectw efektywności energetycznej. Stanowią one potwierdzenie, że u inwestora zostało zrealizowane przedsięwzięcie, skutkujące określoną redukcją zużycia energii. Białe Certyfikaty posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii (TGE). Wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Zgodnie z ustawą, wnioski o wydanie Białych Certyfikatów należy składać na etapie planowania, przed rozpoczęciem realizacji robót.

Aby wystąpić o białe certyfikaty należy wykazać oszczędność min 10 toe (420GJ/116MWh). Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie transakcji giełdowych.

DLA KOGO POZYSKUJEMY BIAŁE CERTYFIKATY

Group 1094 -

SPÓŁDZIELNIE, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Przykładowe przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi:

 • przebudowy lub remontu budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
 • termomodernizacji budynków,
 • ocieplenia ścian, fundamentów, stropodachów, dachów,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (opraw oświetleniowych lub źródeł światła),
 • modernizacji dźwigów transportu pionowego (wind osobowych i towarowych),
 • modernizacji kotłowni i sieci ciepłowniczych, inteligentne sterowanie
 • instalacji/modernizacji systemów automatyki i monitoringu pracy węzłów, budowy nowego węzła cieplnego,
 • zamiany paliwa – sposobu zasilania,
 • zastosowania odnawialnych źródeł energii, modernizacji/ wymiany instalacji centralnego ogrzewania,
 • podniesienia sprawności węzła cieplnego
 • modernizacji/ wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • wymiany napędów (pomp, wentylatorów, silników), zastosowania systemów pomiarowych i monitorujących media,

factory -

PRZEMYSŁ

Przykładowe przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie:

 • modernizacji lub wymiany źródeł oświetlenia,
 • wdrażania inteligentnych systemów sterowania,
 • systemów zasilania i urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych,
 • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w górnictwie i lokalnych sieciach ciepłowniczych i źródłach ciepła.

SCHEMAT WSPÓŁPRACY

pozyskanie Białych Certyfikatów z Veolia

Group 1063 -
Skontaktuj się ze mną
Veolia term S.A.
Magdalena Werner
Kierownik projektu w dziale Rozwoju
Veolia term S.A.
Wojciech Prochaska
Kierownik Projektu