Troska o ochronę środowiska towarzyszy grupie Veolia w każdym aspekcie jej działalności.

Zobowiązując się do działania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, jak również z miejscowymi wymogami, Grupa opracowała Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania i wprowadziła ją we wszystkich swoich spółkach w Polsce.

Zrównoważony rozwój grupy Veolia w Polsce opiera się na pięciu podstawowych filarach:

  • rozwoju przedsiębiorstwa
  • działaniu na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska
  • wzmacnianiu kultury organizacyjnej opartej na wartościach Grupy
  • dbałości o pracowników grupy Veolia w Polsce
  • wspieraniu lokalnych społeczności.