×

Troska o ochronę środowiska towarzyszy grupie Veolia w każdym aspekcie jej działalności.

Zobowiązując się do działania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, jak również z miejscowymi wymogami, Grupa opracowała politykę ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki zasobami i wprowadziła we wszystkich swoich spółkach w Polsce Kartę Zrównoważonego Rozwoju.

Zrównoważony rozwój grupy Veolia w Polsce opiera się na czterech podstawowych zobowiązaniach:

    • rozwoju przedsiębiorstwa
    • ograniczeniu wpływu na środowisko
    • dbałości o pracowników grupy Veolia w Polsce
  • zaangażowaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Attachments