Zakres oferty

 • eksploatacja urządzeń węzłów cieplnych należących do odbiorcy i w tym wykonywanie czynności regulacyjno-konserwacyjnych;
 • przeglądy okresowe węzłów cieplnych;
 • serwis awaryjny urządzeń węzła cieplnego i wybranych urządzeń instalacji wewnętrznych, w tym czyszczenie urządzeń węzła, płukanie wymienników ciepła, odpowietrzanie i uzupełnianie instalacji wewnętrznej oraz usuwanie drobnych usterek, naprawa lub wymiana zużytych urządzeń węzła;
 • zabezpieczenie antybakteryjne instalacji wewnętrznej c.w.u. – w tym wykonanie szoku termicznego instalacji wewnętrznej, czyszczenie, dezynfekowanie;
 • pakiet usług związanych z określaniem przyczyn nieprawidłowości pracy węzłów i systemów cieplnych i propozycją poprawy ich efektywności energetycznej;
 • usługi instalacyjno-montażowe obejmujące m.in. wymianę grzejników, przesunięcia elementów grzewczych w części instalacji odbiorcy;
 • budowa, remonty i modernizacja kompaktowych stacji wymienników c.o. i c.w.u.;
 • eksploatacja lokalnych kotłowni gazowych i olejowych;
 • eksploatacja wewnętrznych instalacji zimnej wody, kanalizacji i wentylacji;
 • modernizacja gospodarki cieplnej klienta wraz z eksploatacją w formule ESCO (usługa BES);

Oferujemy usługi

 • długofalowe na podstawie podpisanej umowy,
 • jednorazowe na zlecenie klienta

Nasza oferta jest skierowana do wszystkich rodzajów odbiorców np. administratorów budynków, klientów przemysłowych jak również klientów indywidualnych.

Skontaktuj się z naszym BOK
Sprawdź jaki region jest odpowiedni dla Twojego miejsca zamieszkania?
Wskaż swoją lokalizację na mapie.
Veolia Północ
Veolia Południe
Veolia Szczytno
Veolia Wschód
Veolia Zachód
Nie wiesz, jaki region jest odpowiedni dla Twojego miejsca zamieszkania?
Wskaż swoją lokalizację na mapie.
Veolia Północ
Veolia Południe
Veolia Szczytno
Veolia Wschód
Veolia Zachód