menu
Veolia Term

Jakość i środowisko

Troska o ochronę środowiska towarzyszy grupie Veolia w każdym aspekcie jej działalności.

 

 

Zobowiązując się do działania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, jak również z miejscowymi wymogami, Grupa opracowała politykę ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki zasobami i wprowadziła we wszystkich swoich spółkach w Polsce Kartę Zrównoważonego Rozwoju.

 

Zrównoważony rozwój grupy Veolia w Polsce opiera się na czterech podstawowych zobowiązaniach: 

 

  • rozwoju przedsiębiorstwa
  • ograniczeniu wpływu na środowisko
  • dbałości o pracowników grupy Veolia w Polsce
  • zaangażowaniu na rzecz lokalnych społeczności.

 

 

      

Plik do pobrania Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania Veolia term

Plik do pobrania Karta zrównoważonego rozwoju

Plik do pobrania Ceryfikat zintegrowanego systemu zarządzania Veolia Południe

Plik do pobrania Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania Veolia Północ

Plik do pobrania Certyfikat zintegorwanego systemu zarządzania Veolia Wschód