Veolia Wschód zakończyła prace wchodzące w zakres pierwszego etapu dekarbonizacji systemu ciepłowniczego Kraśnik Fabryczna. W elektrociepłowni uruchomiono cztery kontenerowe kotłownie gazowe o łącznej mocy 10,7 MWt. W konsekwencji zużycie węgla wykorzystywanego w ciepłowni zmniejszy się o ponad 2,5 tys. ton, co stanowi ponad 15% rocznego zapotrzebowania elektrociepłowni na to paliwo. Zmodernizowano także kocioł parowy – węglowy o mocy 12,4 MWt na biomasę wraz zabudową nowej instalacji magazynowania i podawania biomasy.

Efekt: Inwestycja pozwala na ograniczenie zużycia węgla o ponad 2,5 tys. ton (ok. 60 TJ), co stanowi ponad 15% rocznego zapotrzebowania elektrociepłowni na to paliwo. Dodatkowo w wyniku modernizacji ulegnie zmniejszeniu roczna emisja CO2 do atmosfery o 2300 ton, a także pozostałych związków, tj. pyłu, NOx i SO2 łącznie o blisko 16 ton w roku.

Termin wdrożenia: luty 2023

Więcej informacji: https://veoliaterm.pl/aktualnosci/czystsze-powietrze-w-krasniku-veolia-zakonczyla-pierwszy-etap-dekarbonizacji-miejskiego-systemu-cieplowniczego/

Opal Krasnik 3 02 2023 — kopia 1 -