marek kaszkowiak 786197 -

Rozmowa z Markiem Kaszkowiakiem, Prezesem Zarządu Veolii Szczytno i dyrektorem ds. Rozwoju Veolii Północ.

— Panie Prezesie, chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od takiej ciekawostki. Praktycznie każdego roku przedsiębiorstwo Veolia Szczytno otrzymuje nominację lub jest laureatem nagrody Laur Ciepłownictwa, przyznawanej najlepszym przedsiębiorstwom ciepłowniczym w Polsce. Proszę nam wyjawić sekret tego sukcesu.

— Faktycznie, przez kilka ostatnich lat nasza spółka ze Szczytna była co roku nominowana do tego najważniejszego branżowego wyróżnienia przyznawanego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, a w 2018 roku zostaliśmy nagrodzeni w kategorii średnich przedsiębiorstw. Traktujemy to wyróżnienie, jako wyraz uznania dla naszego dotychczasowego wkładu w rozwój i modernizację sieci ciepłowniczej w Szczytnie. Od początku naszej obecności w Szczytnie inwestujemy w nowoczesne technologie i ekologiczne systemy, które pozwolą zmniejszyć a docelowo zlikwidować niską emisję poprzez zmianę systemu ogrzewania na terenie miasta. Zgodnie ze strategią Grupy Veolia w Polsce, w skład której wchodzi spółka Veolia Szczytno w ramach Veolia Term, wyeliminujemy węgiel jako paliwo do roku 2030, a do 2050 osiągniemy zerową emisję CO2 . Te dwa cele: dekarbonizacja i neutralność klimatyczna wyznaczają kierunek naszej transformacji energetycznej. Pierwszy krok w tym kierunku na naszym terenie został już zrobiony – do końca tego roku zakończy się budowa kotłowni gazowej o mocy prawie 6 MW na terenie ciepłowni w Szczytnie, co pozwoli na zmniejszenie zużycia węgla potrzebnego do produkcji ciepła dla miasta. Korzystając z niskoemisyjnego źródła ciepła, nowa kotłownia przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i poprawy jakości powietrza. Wracając jeszcze do nagród, dodam, że w tym roku nasza spółka otrzymała statuetkę nagrody Dobra Firma, przyznawanej przez Związek Przedsiębiorców Polskich najbardziej innowacyjnym i najszybciej rosnących małym i średnim firmom województwa z warmińsko-mazurskiego. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować i pogratulować naszym pracownikom, bez których te liczne wyróżnienia nie byłyby możliwe.

— Zanim przejdziemy do obecnych oraz przyszłych planów dekarbonizacyjnych, tak ważnych w kontekście dzisiejszych wyzwań klimatycznych, proszę nam jeszcze opowiedzieć, jak wyglądały początki Państwa działalności ciepłowniczej w Szczytnie?

— Kiedy zaczynaliśmy działalność ciepłowniczą w Szczytnie 11 lat temu, jako wspólnie powołana spółka Veolii i miasta Szczytno, naszym pierwszym i najważniejszym zadaniem było wyłączenie z eksploatacji dwóch starych i nierentownych kotłowni węglowych położonych w centrum miasta i spięcie całej sieci pod jedną kotłownię przy ul. Solidarności, która docelowo miała zasilać całe miasto. Patrząc na to z perspektywy lat, możemy mówić o prawdziwej rewolucji w szczycieńskim systemie ciepłowniczym. Sieć, którą wówczas przejęliśmy, pochodziła z lat 60. i 70. i znajdowała się w bardzo złym stanie technicznym, stwarzającym zagrożenie. W każdej chwili mogło dojść do awarii systemu ciepłowniczego. O niespełnianiu wymogów związanych z ochroną środowiska nie wspominając. Likwidacja tych starych kotłowni pozwoliła nam skupić się na gruntownej przebudowie sieci i modernizacji całego systemu technologicznego w oparciu o nadzór informatyczny nad procesem spalania. Kotłownia została przystosowana do wymogów Unii Europejskiej, a dzięki modernizacji źródła ciepła i przyłączeniu odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej zmniejszona została niska emisja z lokalnych, rozproszonych źródeł. Ograniczone zostały również straty z tytułu wytwarzania i przesyłu ciepła. Dzisiaj kotłownia Veolii zaopatruje w ciepło i ciepłą wodę około 60 procent mieszkańców Szczytna.

— Wspomniał Pan wcześniej, że pierwszy etap dekarbonizacji systemu ciepłowniczego w Szczytnie już się rozpoczął. A jakie będą kolejne kroki?

— Nasza strategia przewiduje w pierwszej kolejności przekształcenie zarządzanych przez nas systemów ciepłowniczych w systemy efektywne energetycznie i przyjazne środowisku. Zaraz po zakończeniu inwestycji budowy kotłowni gazowej, ruszamy z budową systemu kogeneracyjnego. Osiągnięcie statusu przedsiębiorstwa efektywnego energetycznie pozwoli nam na zwiększenie możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych. To ważne, bowiem transformacja ciepłownictwa oznacza inwestycje, które oczywiście kosztują. W kolejnych etapach będziemy dalej modernizować kotłownię, tak aby do roku 2030 całkowicie zaprzestać spalania paliwa węglowego w kotłach w Szczytnie. W związku z koniecznością dostosowania ciepłowni do nowych standardów emisyjnych będziemy modernizować źródła ciepła i dywersyfikować miks paliwowy. Planujemy również rozwiązania biomasowe lub wykorzystujące paliwa alternatywne. Szukamy takich rozwiązań, które pozwolą, co jest naszym nadrzędnym celem, zwiększyć bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz przyniosą szereg korzyści dla środowiska. Nieustannie dążymy do zwiększenia potencjału sieci. W ostatnich dwóch latach do miejskiej sieci, która jest własnością naszej spółki, zostało podłączonych łącznie ok. 11 budynków z mocą ok. 1,1 MW, co można porównać do podłączenia miejscowości z blisko tysiącem odbiorców ciepła. Inwestycje w nowoczesne rozwiązania, takie jak automatyzacja węzłów cieplnych czy budowa preizolowanych sieci ciepłowniczych, pozwolą łącznie zredukować zapotrzebowanie na energię cieplną o 1 500 GJ oraz zmniejszyć emisję CO2 o 3 tys. ton rocznie w kolejnych latach. W ten sposób stopniowo i systematycznie przyczyniamy się do zmniejszenia, a wreszcie likwidacji niskiej emisji w mieście.

— W jaki jeszcze sposób Veolia dba o środowisko i czystość powietrza naszego regionu? Czy angażują się Państwo w projekty wychodzące poza Waszą działalność?

— Dbałość o środowisko jest zapisana w DNA Veolii i jako firma odpowiedzialna społecznie angażujemy się w projekty, które są bliskie naszym samorządowym partnerom i społecznościom, w których działamy. Projekty CSR-owe realizujemy wspólnie z Fundacją Veolia Polska. Organizujemy konkursy grantowe we współpracy z Urzędem Miasta Szczytno, takie jak „Szczytno dla środowiska”, w ramach którego nagrodziliśmy najciekawsze pomysły na działania związane z kształtowaniem postaw proekologicznych w środowisku szkolnym, wśród dzieci i młodzieży. Przekazujemy wiedzę na temat bioróżnorodności i ochrony przyrody. Cztery lata temu stworzyliśmy miejską pasiekę w Szczytnie, na Małej Bieli, a w tym roku posialiśmy tam kwietną łąkę. Wszędzie tam, gdzie działamy, chcemy w partnerstwie z organizacjami społecznymi i urzędami miast wprowadzać realną zmianę społeczną i wspólnie dążymy do poprawy jakości życia mieszkańców. Promujemy też aktywność, zwłaszcza wśród seniorów ze Szczytna i okolic. W najbliższym czasie planujemy kolejne rozmowy z naszymi samorządowymi partnerami na temat projektów w obszarze czystego powietrza. Dbanie o środowisko naturalne tego pięknego miasta i regionu traktuję jako jedną z naczelnych misji zarowno Veolii Szczytno, jak również i moich własnych.