Rozmowa z Mikołajem Gajslerem, członkiem zarządu Veolia term SA.

W tym roku Grupa Veolia obchodzi okrągły jubileusz obecności w Polsce. Jakie są główne obszary Państwa działalności?  

Na polskim rynku działamy już od ćwierć wieku. Obecnie, wchodząca w skład Grupy Veolia, spółka Veolia term poprzez swoje podmioty zależne dostarcza ciepło mieszkańcom ponad 60-ciu polskich miast. Grupa jest jednym z siedmiu największych, pod względem wartości aktywów, zagranicznych inwestorów w Polsce. Jednak nie jesteśmy jedynie lokalnym dostawcą oferującym sprawdzone i ekologiczne rozwiązania w obszarze ciepłownictwa, a firmą, która proponuje szeroki aspekt rozwiązań w ramach gospodarki mediami. Dziś samorząd musi wykazać się zdolnością radzenia sobie ze zmianami, niekiedy bardzo gwałtownymi, jak katastrofy naturalne i kryzysy, a także wieloma problemami o charakterze społeczno-ekonomicznym. Rzeczywistość, w jakiej żyjemy, wymaga natychmiastowego działania i wprowadzania określonych procedur. Oferujemy wsparcie w tych obszarach, w których – dzięki wieloletniemu doświadczeniu – dysponujemy odpowiednim know-how.

Jaka zatem jest odpowiedź Veolii term na wyzwania, z jakimi borykają się samorządy?  

Bieżąca sytuacja sprawia, że z perspektywy władz lokalnych jednym z kluczowych obszarów jest ciepłownictwo. W naszym przekonaniu szansą na skuteczną i efektywną transformacją energetyczną jest synergia systemów ciepłowniczych z infrastrukturą miejską, będąca jednocześnie dobrą odpowiedzią na potrzebę rezyliencji miast. Na tym koncentrujemy naszą uwagę. Jednak Veolia ma ambicje – i merytoryczne podstawy – aby być partnerem pierwszego wyboru dla polskich miast, nie tylko w obszarze rozwiązań energetycznych, lecz także gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.

W jaki sposób Veolia term prowadzi transformację energetyczną? 

Mamy świadomość wielkiego znaczenia wyzwań w zakresie ochrony środowiska i ich konsekwencji dla społeczeństwa. Dlatego nasza strategia i realny plan działania zakładają całkowite odejście od spalania węgla w 2030 roku. We współpracy z partnerami wdrażamy rozwiązania, których efektem będzie stopniowa dekarbonizacja systemów ciepłowniczych. Tak stanie się w Szczytnie, gdzie od kwietnia br. funkcjonuje nowa kotłownia gazowa o mocy prawie 6 MW, która będzie źródłem ciepła dla mieszkańców miasta. W Miasteczku Śląskim zbudowaliśmy 9 km sieci, projekt wiązał się również z likwidacją 150 domowych kotłów opalanych węglem i zabudową takiej samej liczby wymienników ciepła. Sieć zasilana jest dzięki odzyskowi ciepła poprodukcyjnego z huty cynku. Z kolei w Lidzbarku Warmińskim pod koniec przyszłego roku 90 proc. energii w systemie ciepłowniczym na jednym z osiedli będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Stanie się tak po uruchomieniu Ciepłowni Przyszłości wykorzystującej wysokosprawne układy pomp ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz system magazynów ciepła wysoko- i niskoparametrowego. To wszystko namacalne przykłady skutecznej transformacji energetycznej oraz osiągania efektów synergii, opartych o zasoby i know-how zarówno Veolii term, jak i naszych partnerów z samorządów i biznesu.  

To przykłady namacalne, ale nie jedyne… 

Oczywiście, to jedne z wielu działań, które wpisują się w naszą strategię dekarbonizacji. Ponadto inwestujemy w odnawialne źródła energii, na przykład instalacje fotowoltaiczne na własny użytek czy rozwijając ofertę dla naszych klientów w oparciu o instalacje PV, pompy ciepła oraz magazyny energii, jak również poprzez rozwój elektromobilności. Koncentrujemy się także na zagadnieniach takich jak mała kogeneracja dla przemysłu w synergii z naszymi systemami cieplnymi, projekty zakładów odzysku energii z odpadów – jak w Kraśniku, Chrzanowie oraz Zamościu – czy także szyte na miarę zdecentralizowane źródła ciepła, co obecnie realizujemy w Busku Zdrój. Nieustannie promujemy efektywność energetyczną, pomagając również naszym samorządowym partnerom w przygotowaniu audytów efektywności, a następnie wspierając ich w pozyskiwaniu białych certyfikatów. Elementem naszej oferty są również projekty związane z wymianą oświetlenia, opomiarowaniem przepływu mediów czy też przedsięwzięcia w ramach zarządzania gospodarką wewnątrz obiektów, co obecnie realizujemy np. dla hali sportowej w Lidzbarku Warmińskim. Veolia to nie tylko ciepło. Co więcej – wchodzimy również w tematy wodne, oferując zarządzanie gospodarką wodno-kanalizacyjną zarówno dla gmin jak i przemysłu, gdzie już dzisiaj możemy pokazać ciekawe rozwiązania w tym obszarze. 

W ostatnim czasie oddaliśmy nową odsłonę naszej strony internetowej www.veoliaterm.pl, na której dostępne są wszelkie informacje o prowadzonych przez nas projektach oraz ofercie współpracy dla samorządów i partnerów biznesowych. 

Na czym Veolia term opiera swoją ofertę partnerstwa dla miast? 

25 lat doświadczenia i nieustannego rozwijania naszych technologii w Polsce sprawiają, że możemy wydatnie pomóc samorządom zmierzyć się ze stojącymi przed nimi obecnie wyzwaniami. Jednym z największych jest z pewnością transformacja ciepłownictwa powiązana z poprawą efektywności energetycznej miast. Nasze działania opieramy o dwa priorytety – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla mieszkańców oraz akceptowalne warunków dostaw. Kluczową kwestią jest znalezienie optymalnego rozwiązania technologicznego dopasowanego do lokalnych uwarunkowań, które pozwoli spełnić oczekiwania władz miejskich i mieszkańców oraz środowisk biznesowych. W każdej lokalizacji, gdzie jesteśmy obecni, szukamy rozwiązań szytych na miarę, a nasza oferta pozwala kompleksowo odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnych. To podejście sprawia, że jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce oraz, jak potwierdza wielu samorządowców, godnym zaufania partnerem dla miast w tym procesie.