Strefa Klienta
Veolia Wschód
ul. Hrubieszowska 173
22-400 Zamość
NIP: 9220003465
REGON: 950016528
KRS: 0000049465
Janusz Lewicki
Prezes Zarządu
Mariusz Krzyżak
Członek Zarządu
Roman Trześniowski
Członek Zarządu
Zakłady
Zakład Świdnik
ul. Żwirki i Wigury 1
21-045 Świdnik
tel. 81 751 36 11
Zakład Międzyrzec Podlaski
ul. Kościuszki 105
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. 83 371 73 84
Zakład Leżajsk
ul. Stare Miasto 509
37-300 Leżajsk
tel. 17 240 42 86
Zakład Zamość
ul. Hrubieszowska 173
22-400 Zamość
tel. 84 638 64 41
Zakład Kraśnik
ul. Fabryczna 6
23-210 Kraśnik
tel. 81 826 04 50
Zakład Jasło
ul. Adama Mickiewicza 108
38-200 Jasło
tel. 13 491 43 38
Energia Elektryczna

„Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. Nr VWSCH/ZARZ/UCHW/16/2021.12.16 został zatwierdzony Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu, z mocą obowiązywania od 01.01.2022r.” Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu

„Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. Nr VWSD/ZARZ/UCHW/10/2022.05.09 została zatwierdzona zmiana cennika dla energii elektrycznej w zakresie obrotu z mocą obowiązywania od 1 czerwca 2022 r. w rozliczeniu za energię elektryczną.”

„Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. Nr VWSD/ZARZ/UCHW/16/2022.07.12 została zatwierdzona zmiana cennika dla energii elektrycznej w zakresie obrotu z mocą obowiązywania od 1 sierpnia 2022 r. w rozliczeniu za energię elektryczną.”

„Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. Nr VWSD/ZARZ/UCHW/22/2022.10.17 została zatwierdzona zmiana cennika dla energii elektrycznej w zakresie obrotu z mocą obowiązywania od 1 listopada 2022 r. w rozliczeniu za energię elektryczną.”

Zmiana cennika dla energii elektrycznej w zakresie obrotu od 01.11.2022 r.

„Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. Nr VWSD/ZARZ/UCHW/25/2022.11.14 została zatwierdzona zmiana cennika dla energii elektrycznej w zakresie obrotu z mocą obowiązywania od 1 grudnia 2022 r. w rozliczeniu za energię elektryczną.”

Zmiana cennika dla energii elektrycznej w zakresie obrotu od 01.12.2022 r.

Informacja dotycząca stawek opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej, opłaty mocowej na rok 2023

Informacja – stawka OZE na 2022

Informacja – stawka OZE na 2021

informacja o dostępnej mocy przyłączeniowej III kw. 2023

Informacja o podmiotach ubieg. o przyłączenie źródeł do sieci III kw. 2023

Uprzejmie informujemy, że Veolia Wschód Sp. z o. o.  została wyznaczona z urzędu na okres  od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. sprzedawcą zobowiązanym.

Decyzja – sprzedawca zobowiązany 2024

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2021 IRiESD

Uprzejmie informujemy, że Veolia Wschód Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g. ust. 2 Ustawy – Prawo Energetyczne.

Veolia Wschód Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesłanie uwag dotyczących projektu.

Uwagi należy przesłać w terminie od 27.01.2021 r. do 09.02.2021 r w podany poniżej sposób:

  • Na adres poczty internetowej: romuald.raczka@veolia.com i henryk.marszalek@veolia.com
  • Faksem pod numer: 13 491 44 00

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem Karty Aktualizacji nr 1/2021 IRiESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu karty aktualizacji nr 1_2021 IRiESD

Formularz_zglaszania_uwag_do_projektu karty aktualizacji nr 1_2021

Projekt Karty Aktualizacji_1_2021_IRiESD_Veolia Wschód Sp. z o.o.

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1_2021 IRiESD

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020 IRIESD

Uprzejmie informujemy, że Veolia Wschód Sp. o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt karty aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD) podając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g. ust. 2 Ustawy – Prawo Energetyczne.

Veolia Wschód Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesłanie uwag dotyczących projektu. Uwagi należy zgłaszać w terminie od 29.05.2020 r. do 11.06.2020 r. w podany poniżej sposób:

  • Na adres poczty internetowej: romuald.raczka@veolia.com i henryk.marszalek@veolia.com
  • Faksem pod numer: 13 491 44 00

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem karty aktualizacji IRIESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu. 

Komunikat w sprawie karty aktualizacyjnej 1_2020

Projekt karty Aktualizacji_01_2020_IRiESD_

Formularz_zglaszania_uwag_do_projektu karty aktualizacji nr 1/2020

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1_2020 IRiESD

Wskaźniki niezawodności sieci dystrybucynej za 2022 r

Projekt KARTY AKTUALIZACJI IRiESD

Formularz zgłoszeniowy do uwag do projektu IRiESD

Raport z konsultacji karty aktualizacyjnej 2-2019 IRiESD

IRiESD-obowiązuje-od-16.10.2017r.

karta aktualizacji 1-2018 IRiESD

karta aktualizacji 1-2019 IRiESD

karta aktualizacji 2-2019 IRiESD

karta aktualizacji 1-2020 IRiESD

Karta aktualizacji 2-2020 IRiESD

Karta Aktualizacji_1_2021_IRiESD

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Veolia Wschód Sp. z o. o. Zakład Jasło 2022

Formularz_zglaszania_uwag_do_projektu karty aktualizacji nr 2_2020

Projekt_Karta Aktualizacji_2_2020_IRiESD_Veolia Wschód Sp. z o.o.

Komunikat w Sprawie karty aktualizacji 2_2020

Wykaz Sprzedawców energii elektrycznej

Wykaz Sprzedawców rezerwowych energii elektrycznej

Wzór Generalnej Umowy Dystrybucji (GUD) z załącznikami

Wzór – Generalna Umowa Dystrybucji dla usługi kompleksowej

Wzór umowy dystrbucyjnej ee wraz z załącznikami

Wniosek- warunki przyłączenia Grupa III

Wniosek-warunki przyłączenia Grupa IV(C21)

Wniosek-warunki przyłączenia Grupa V(C11)

Wzór umowy kompleksowej wraz z załącznikami

Kodeksy Sieciowe

Procedura przyłączenia mikroinstalacji

WP-3 – Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców

Załącznik WP-3A – Specyfikacja techniczna pozostałych źródeł wytwórczych

Załącznik WP-3B – Specyfikacja techniczna turbiny wiatrowej

Załącznik WP-3C – Specyfikacja techniczna dla instalacji fotowoltaicznych

Klauzura informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zatwierdzone wymogi ogólnego stosowania w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci – NC RfG

Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa URE z dnia 17.10.2023 r. nr OLB.4211.5.2023.MSz2 została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE- energia elektryczna pod nr 360 poz. 4177 z dnia 17.10.2023 r. Veolia Wschód Sp. z o.o. wprowadza w/w taryfę do stosowania od 01.11.2023 r.

Decyzja Prezesa URE z dnia 17.10.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa URE z dnia 28.02.2023 r. nr OLB.4211.1.2023.MSz2 została zatwierdzona zmiana Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Zmiana taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE- energia elektryczna pod nr 134 poz. 3951 z dnia 28.02.2023 r.. Veolia Wschód Sp. z o.o. wprowadza w/w zmianę taryfy do stosowania od 15.03.2023 r.

Decyzja Prezesa URE z dnia 28.02.2023 r.

“Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa URE z dnia 03.01.2023 r. nr OLB.4211.7.2022.TSi została zatwierdzona zmiana Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, dotycząca wysokości stawki opłaty jakościowej. Zmiana taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE- energia elektryczna pod nr 1 poz. 3818 z dnia 03.01.2023 r.. Veolia Wschód Sp. z o.o. wprowadza w/w zmianę taryfy do stosowania od 01.02.2023 r.”

Decyzja Prezesa URE z dnia 03.01.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa URE z dnia 16.09.2022 r. nr OLB.4211.5.2022.TSi została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE- energia elektryczna pod nr 212 poz. 3723 z dnia 16.09.2022 r. Veolia Wschód Sp. z o.o. wprowadza w/w taryfę do stosowania od 01.10.2022 r.

Decyzja Prezesa URE z dnia 16.09.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa URE z dnia 21.07.2021 r. nr OLB.4211.3.2021.TSi została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE- energia elektryczna pod nr 141 poz. 3386 z dnia 22.07.2021 r. Veolia Wschód Sp. z o.o. wprowadza w/w taryfę do stosowania od 01.09.2021 r.

Decyzja Prezesa URE z dnia 21.07.2021 r.