Strefa Klienta
Veolia Wschód
ul. Hrubieszowska 173
22-400 Zamość
NIP: 9220003465
REGON: 950016528
KRS: 0000049465
Janusz Lewicki
Prezes Zarządu
Mariusz Krzyżak
Członek Zarządu
Roman Trześniowski
Członek Zarządu
Zakłady
Zakład Świdnik
ul. Żwirki i Wigury 1
21-045 Świdnik
tel. 81 751 36 11
Zakład Międzyrzec Podlaski
ul. Kościuszki 105
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. 83 371 73 84
Zakład Leżajsk
ul. Stare Miasto 509
37-300 Leżajsk
tel. 17 240 42 86
Zakład Zamość
ul. Hrubieszowska 173
22-400 Zamość
tel. 84 638 64 41
Zakład Kraśnik
ul. Fabryczna 6
23-210 Kraśnik
tel. 81 826 04 50
Zakład Jasło
ul. Adama Mickiewicza 108
38-200 Jasło
tel. 13 491 43 38
Energia Elektryczna

Komunikat w sprawie procesu konsultacji
projektu nowej IRiESD

Uprzejmie informujemy, że Veolia Wschód Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Veolia Wschód Sp. z o.o.  zwracają się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.

Uwagi należy zgłaszać w terminie od  01.12.2023 r. do 31.12.2023 r. w podany niżej sposób:

na adresy poczty elektronicznej:  romuald.raczka@veolia.com,  henryk.marszalek@veolia.com

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem IRiESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

Veolia Wschód_Komunikat o rozpoczęciu konsultacji_2023__IRiESD

Projekt_IRiESD_2023_Veolia_Wschód

Veolia Wschód_formularz_zglaszania_uwag_projekt_2023_IRiESD


“Uprzejmie informujemy, że uchwałą Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o.
nr VWSD/ZARZ/UCHW/02/2024.01.29 został zatwierdzony nowy cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu. Cennik obowiązuje od dnia 1 marca 2024 r.”

„Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. Nr VWSCH/ZARZ/UCHW/16/2021.12.16 został zatwierdzony Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu, z mocą obowiązywania od 01.01.2022r.”
Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu

„Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. Nr VWSD/ZARZ/UCHW/10/2022.05.09 została zatwierdzona zmiana cennika dla energii elektrycznej w zakresie obrotu z mocą obowiązywania od 1 czerwca 2022 r. w rozliczeniu za energię elektryczną.”

„Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. Nr VWSD/ZARZ/UCHW/16/2022.07.12 została zatwierdzona zmiana cennika dla energii elektrycznej w zakresie obrotu z mocą obowiązywania od 1 sierpnia 2022 r. w rozliczeniu za energię elektryczną.”

„Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. Nr VWSD/ZARZ/UCHW/22/2022.10.17 została zatwierdzona zmiana cennika dla energii elektrycznej w zakresie obrotu z mocą obowiązywania od 1 listopada 2022 r. w rozliczeniu za energię elektryczną.”

Zmiana cennika dla energii elektrycznej w zakresie obrotu od 01.11.2022 r.

„Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. Nr VWSD/ZARZ/UCHW/25/2022.11.14 została zatwierdzona zmiana cennika dla energii elektrycznej w zakresie obrotu z mocą obowiązywania od 1 grudnia 2022 r. w rozliczeniu za energię elektryczną.”

Zmiana cennika dla energii elektrycznej w zakresie obrotu od 01.12.2022 r.

Informacja dotycząca stawek opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej, opłaty mocowej na rok 2024

Informacja o dostępnej mocy przyłączeniowej I kw. 2024

Informacja o podmiotach ubieg. o przyłączenie źródeł do sieci I kw. 2024

Uprzejmie informujemy, że Veolia Wschód Sp. z o. o.  została wyznaczona z urzędu na okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. sprzedawcą zobowiązanym.

Decyzja – sprzedawca zobowiązany 2024

IRiESD_2023_Veolia_Wschód

Wykaz Sprzedawców energii elektrycznej

Wykaz Sprzedawców rezerwowych energii elektrycznej

Wzór Generalnej Umowy Dystrybucji (GUD) z załącznikami

Wzór – Generalna Umowa Dystrybucji dla usługi kompleksowej

Wzór umowy dystrbucyjnej ee wraz z załącznikami

Wniosek- warunki przyłączenia Grupa III

Wniosek-warunki przyłączenia Grupa IV(C21)

Wniosek-warunki przyłączenia Grupa V(C11)

Wzór umowy kompleksowej wraz z załącznikami

Wskaźniki niezawodności sieci dystrybucyjnej za 2023 r.

Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Veolia Wschód sp. z o. o. Zakład Jasło 2023

Kodeksy Sieciowe

Procedura przyłączenia mikroinstalacji

WP-3 – Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców

Załącznik WP-3A – Specyfikacja techniczna pozostałych źródeł wytwórczych

Załącznik WP-3B – Specyfikacja techniczna turbiny wiatrowej

Załącznik WP-3C – Specyfikacja techniczna dla instalacji fotowoltaicznych

Klauzura informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zatwierdzone wymogi ogólnego stosowania w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci – NC RfG

Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa URE z dnia 03.04.2024r. nr OLB.4211.9.2023.MSz2 została zatwierdzona zmiana Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej. Zmiana Taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna pod nr 95/2024 z dnia 0.04.2024r. Veolia Wschód Sp. z o.o. wprowadza w/w zmianę taryfy do stosowania od 01.05.2024 r.

Decyzja Prezesa URE z dnia 03.04.2024

Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa URE z dnia 05.12.2023r. nr OLB.4211.8.2023.MSz2 została zatwierdzona zmiana Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej. Zmiana Taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna pod nr 400/2023 z dnia 05.12.2023r. Veolia Wschód Sp. z o.o. wprowadza w/w zmianę taryfy do stosowania od 19.12.2023 r.

Decyzja Prezesa URE z dnia 05.12.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa URE z dnia 17.10.2023 r. nr OLB.4211.5.2023.MSz2 została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE- energia elektryczna pod nr 360 poz. 4177 z dnia 17.10.2023 r. Veolia Wschód Sp. z o.o. wprowadza w/w taryfę do stosowania od 01.11.2023 r.

Decyzja Prezesa URE z dnia 17.10.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa URE z dnia 28.02.2023 r. nr OLB.4211.1.2023.MSz2 została zatwierdzona zmiana Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Zmiana taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE- energia elektryczna pod nr 134 poz. 3951 z dnia 28.02.2023 r.. Veolia Wschód Sp. z o.o. wprowadza w/w zmianę taryfy do stosowania od 15.03.2023 r.

Decyzja Prezesa URE z dnia 28.02.2023 r.

“Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa URE z dnia 03.01.2023 r. nr OLB.4211.7.2022.TSi została zatwierdzona zmiana Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, dotycząca wysokości stawki opłaty jakościowej. Zmiana taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE- energia elektryczna pod nr 1 poz. 3818 z dnia 03.01.2023 r.. Veolia Wschód Sp. z o.o. wprowadza w/w zmianę taryfy do stosowania od 01.02.2023 r.”

Decyzja Prezesa URE z dnia 03.01.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa URE z dnia 16.09.2022 r. nr OLB.4211.5.2022.TSi została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE- energia elektryczna pod nr 212 poz. 3723 z dnia 16.09.2022 r. Veolia Wschód Sp. z o.o. wprowadza w/w taryfę do stosowania od 01.10.2022 r.

Decyzja Prezesa URE z dnia 16.09.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa URE z dnia 21.07.2021 r. nr OLB.4211.3.2021.TSi została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE- energia elektryczna pod nr 141 poz. 3386 z dnia 22.07.2021 r. Veolia Wschód Sp. z o.o. wprowadza w/w taryfę do stosowania od 01.09.2021 r.

Decyzja Prezesa URE z dnia 21.07.2021 r.


Rejestr magazynów energii elektrycznej

Art. 43g. ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. nakłada obowiązki na operatorów systemów elektroenergetycznych oraz na posiadaczy magazynów energii elektrycznej.

Jakie obowiązki ma operator systemu elektroenergetycznego?

Operator systemu elektroenergetycznego ma obowiązek: prowadzić w postaci elektronicznej rejestr magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci, aktualizować dane w rejestrze magazynów energii elektrycznej.

Jakie obowiązki ma posiadacz magazynu energii elektrycznej?

Posiadacz magazynu energii elektrycznej ma obowiązek: przekazać operatorowi systemu elektroenergetycznego informację o oddaniu magazynu energii eklektycznej do eksploatacji – w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji, powiadomić operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych posiadacza magazynu energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Aby poinformować nas o oddaniu magazynu do eksploatacji lub zmianie danych skorzystaj z poniższego wzoru:
Wzór informacji – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z 21.10.2021 w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej


Kodeksy Sieciowe- obszar przyłączeniowy

Część A. Przyłączenie jednostek wytwórczych (NC RfG)

Część B. Przyłączenie odbioru (NC DC)

Część C. Przyłączenie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)