×

Uchwałą Zarządu Veolia Wschód Sp. z o. o. z dnia 17.01.2022 r. wprowadza się do stosowania Cennik 01/Pow/2022 w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 01.03.2022r.

Cennik sprężone powietrze Zakład Jasło- obowiązuje od 01.03.2022 r

Cennik sprężone powietrze zakład Jasło – obowiązuje od 01.11.2021r.

Cennik_sprężone powietrze_zakład-Jasło