×

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020 IRIESD 

Uprzejmie informujemy, że Veolia Wschód Sp. o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt karty aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD) podając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g. ust. 2 Ustawy – Prawo Energetyczne. 

Veolia Wschód Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesłanie uwag dotyczących projektu. Uwagi należy zgłaszać w terminie od 29.05.2020 r. do 11.06.2020 r. w podany poniżej sposób:

  • Na adres poczty internetowej: romuald.raczka@veolia.com i henryk.marszalek@veolia.com
  • Faksem pod numer: 13 491 44 00

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem karty aktualizacji IRIESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu. 

Komunikat w sprawie karty aktualizacyjnej 1_2020

Projekt karty Aktualizacji_01_2020_IRiESD_

Formularz_zglaszania_uwag_do_projektu karty aktualizacji nr 1/2020

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1_2020 IRiESD

„Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa URE z dnia 02.06.2020 r. nr. OLB.4210.1.2020.AWr została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji.

Taryfa_DECYZJA URE 1 czerwca 2020

Decyzja – Sprzedawca Zobowiązny

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. Nr VWSD/ZARZ/UCHW/12/2019.08.18 został zatwierdzony Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu, który wchodzi w życie 12.09.2019r. z mocą obowiązywania od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Zatwierdzony Cennik uwzględnia zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 28.12.2018r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 2538 z późn. zm.)

Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. Nr VWSCH/ZARZ/UCHW/17/2019.12.16 został zatwierdzony Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu, z mocą obowiązywania od 01.01.2020r.

Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu

Wskaźniki niezawodnosci sieci dystrybucynej za 2019 r.

Projekt KARTY AKTUALIZACJI IRiESD

Formularz zgłoszeniowy do uwag do projektu IRiESD

Raport z konsultacji karty aktualizacyjnej 2-2019 IRiESD

IRiESD-obowiązuje-od-16.10.2017r.

karta aktualizacji 1-2018 IRiESD

karta aktualizacji 1-2019 IRiESD

karta aktualizacji 2-2019 IRiESD

karta aktualizacji 1-2020 IRiESD

Informacja o dostępnej mocy przyłączeniowej I kw 20

Informacja o podmiotach ubieg. o przyłączenie źródeł do sieci I kw. 2020

Informacja o podmiotach ubieg. o przyłączenie źródeł do sieci II kw. 2020

Informacja o dostępnej mocy przyłączeniowej II kw. 2020

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Veolia Wschód Sp. z o. o. Zakład Jasło 2019

Formularz_zglaszania_uwag_do_projektu karty aktualizacji nr 2_2020

Projekt_Karta Aktualizacji_2_2020_IRiESD_Veolia Wschód Sp. z o.o.

Komunikat w Sprawie karty aktualizacji 2_2020

Attachments