Zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konsultacjach rynkowych w celu umożliwienia Veolii Południe uzyskania doradztwa, które może znaleźć zastosowanie podczas opisywania przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak i umowy w postępowaniu na budowę : „ZAKŁADU ODZYSKU ENERGII Z PROCESU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI ENERGETYCZNYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W CHRZANOWIE”