Nazwa zadania: Zabudowa urządzeń automatycznego odłączenia odbioru energii el. przy niskiej częstotliwości (SCO) Zakład w Jaśle.

Numer postępowania: 2022/0122/P/NP

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=8729

Oferty wstępne na platformie zakupowej należy składać w terminie do dnia 30.03.2022 r. do godz. 12:00.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawach przetargu jest: Elżbieta Wiśniewska, tel. 667 620 242,
adres mail: elzbieta.wisniewska@veolia.com