Numer postepowania: 2022/0507/P/NP

Szanowni Państwo,
W imieniu Veolia Term S.A. zapraszam do złożenia oferty handlowej na realizację
zadania pn.: Wymiana orurowania wewnętrznej instalacji wodnej wraz z izolacją
i armaturą zaporową w kotłowni gazowej k103 na terenie HYDRO ul.
Grunwaldzka Trzcianka (64-980)
Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod
adresem internetowym:
https://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRoun d=9740
Wszelkie pytania dotyczące postępowania należy kierować na adres:
elzbieta.wisniewska@veolia.com podając w tytule wiadomości numer
postępowania.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki
określone w Zapytaniu Ofertowym.
Oferty wstępne na platformie zakupowej należy składać w terminie do dnia
12.10.2022 r. do godz. 18:00.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawach przetargu jest:
Elżbieta Wiśniewska, tel. 667 620 242,
elzbieta.wisniewska@veolia.com.