Nazwa zadania: Wykonanie robót ogólnobudowlanych, dekarskich oraz dostawa i montaż stalowych wzmocnień konstrukcji żelbetowych w budynku ciepłowni węglowej w Trzemesznie.

Numer postępowania: 2022/0043/P/NP

Link do postępowania: 
https://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=8525

Osoba upoważniona do udzielania informacji:  Elżbieta Wiśniewska, tel.: 667 620 242 
adres e-mail:
elzbieta.wisniewska@veolia.com

Oferty wstępne na platformie zakupowej należy składać w terminie do dnia 16.02.2022 r. do godz. 12:00.