Wykonanie przeglądu MP0 układu kogeneracji Oparty na silniku CAT 3532
zgodnie z zakresem rozszerzonym o przegląd AKPiA oraz kalibracja
pomiarów ciśnień doładowania silnika.

Numer postępowania: 2022/0010/P/NP

Termin składania ofert wstępnych: do 21.01.2022 godz. 11:00.  

Link do postępowania: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3076/details