Nazwa zadania: USŁUGI PROJEKTOWANIA SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH VEOLIA POŁUDNIE – UMOWA RAMOWA
2022-2025

Numer postępowania: 2022/0065/P/NP

Oferty wstępne  należy składać w terminie do dnia: 11.03.2022 r. do godz. 16:00.

Osoba kontaktowa: Katarzyna Krupińska-Kłąb,
tel. 669 450 079,
adres e-mail: katarzyna.krupinska.klab@veolia.com