Nazwa zadania: Świadczenie usług sprzątania dla Veolii Południe sp.z.o.o.

Numer postępowania: 2022/0046/P/NP

Oferty wstępne na platformie zakupowej należy składać w terminie: do dnia 16.02.2022 r. do godz. 16:00.

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=8523

Osoba upoważniona do udzielania informacji:  Katarzyna Krupińska-Kłąb, tel. 669 450 079,
adres e-mail: katarzyna.krupinska.klab@veolia.com