Zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konsultacjach rynkowych w celu  umożliwienia Veolia Wschód Sp. z o. o. uzyskania doradztwa, służącego przygotowaniu planowanego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pn.:

„ROZBUDOWA CIEPŁOWNI W ZAMOŚCIU W OPARCIU O GOSPODARKĘ OBIEGU ZAMKNIĘTEGO”