Nr postępowania: 2023/0468/P/NP.

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty na zadanie:
Przeglądy techniczne i legalizację wag taśmowych w poszczególnych ciepłowniach
Veolia term S.A. w latach 2024-2026.

zgodnej z udostępnioną na Platformie Zakupowej Veolia treścią Zapytania Ofertowego.
Na Państwa ofertę będziemy oczekiwać do dnia 15-11-2023 do godz. 15:30.
Proszę o przesłanie oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej Veolia, poprzez link:

https://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity =18138 —

który zostanie do Państwa przesłany poprzez systemowy e-mail z Platformy Zakupowej.
Aby skorzystać z linku do postępowania na Platformie Zakupowej, Oferent powinien wcześniej założyć odpowiednie konto Wykonawcy.
Dodatkowo, zgodnie z wymaganiami Grupy Veolia, Dostawca musi przystąpić do procesu kwalifikacji poprzez
wypełnienie formularza BHP na Platformie Zakupowej.

Z poważaniem
Barbara Fiałkowska