“Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz parcelacja węzłów grupowych w Trzebini:

                                                                                               

               Zadanie 1  – Wymiana sieci K3-S16,

               Zadanie 2  – Wymiana sieci os. Młoszowska oraz Parcelacja węzła grupowego,

               Zadanie 3  – Wymiana sieci “topolowa”oraz Parcelacja węzła grupowego,

               Zadanie 4  – Wymiana sieci “metalurgiczne”oraz Parcelacja węzła grupowego.”

 

Zamówienie objęte przedmiotowym postępowaniem realizowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, w ramach projektu pn. Modernizacja dwóch systemów ciepłowniczych na terenie miasta Trzebini”

 

Tryb postępowania: Procedura negocjacyjna (instrukcja)

Numer postępowania: 2021/0082/P/P

Data ogłoszenia: 15.11.2021 r.

Termin składania ofert: 30.11.2021 r. do godz. 12:00.

Miejsce składania ofert: platforma zakupowa

Link do postępowania na platformie zakupowej:

 https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3001/details

Osoba do kontaktu: Maciej Świtalski,

tel.: +48 665 690 140,

e-mail: maciej.switalski@veolia.com