Modernizacja budynku ciepłowni w zakresie częściowej zabudowy świetlika na poziomie zbiornika zasilającego – północno-wschodnia ściana budynku kotłowni zlokalizowanej w Żninie przy ul. Fabrycznej 3

numer: 2022/0441/P/NP
Termin składania ofert wstępnych do 05.09.2022 godz. 15:00.  

Link do postępowania: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3514/details