Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasteczka Śląskiego – podłączenie do rozbudowywanej sieci obiektów korzystających z indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem węglowym” – 4 budynków w rejonie starego miasta w podziale na zadania:

Zadanie 1 – Podłączenie do istniejącej sieci cieplnej 4 budynków w rejonie starego miasta

Zadanie 2 – Wykonanie i zabudowanie 4 węzłów cieplnych w 4 budynkach w rejonie starego miasta

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Numer postępowania: MS/VPLD/VTERM/5/2020

Data ogłoszenia: 22.05.2020 r.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1246778#

Termin składania ofert: 18.06.2020 r. do godz. 12:00

Termin składania ofert: 24.06.2020 r. do godz. 12:00.  

Miejsce składania ofert:

Veolia Term S.A. , adres: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa , V piętro – Recepcja

recepcja pracuje w godz.  08:00 do 16:00

Osoba do kontaktu: Maciej Świtalski,

tel.: 22 568 82 00/ kom.: +48 665 690 140

e-mail: maciej.switalski@veolia.com