Nr. postępowania: 2021/0385/P/NP

Termin składania ofert wstępnych: do 09.07.2020 godz. 11:00

Link platformy: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/2762/details