Numer postępowania: 2023/0260/P/NP

Szanowni Państwo
W imieniu Veolia Term S.A. zapraszam do złożenia oferty handlowej na realizację zadania:
„Dostawa oraz wymiana kompletu izolatorów wsporczych elektrofiltru K1, oraz
izolatora obrotowego wraz z zmodyfikowanym zabierakiem elektrofiltru K2
zainstalowanych w Elektrociepłowni Veolia Wschód Sp. z o.o. Zakład Świdnik”

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem
internetowym:
https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3948/details

Pytania dotyczące postępowania należy kierować na adres: barbara.fialkowska@veolia.com
podając w tytule wiadomości numer postępowania.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w
Zapytaniu Ofertowym.

Oferty wstępne na platformie zakupowej należy składać w terminie do dnia 30.06.2023 r.
do godz. 16:00.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawach przetargu jest:
Barbara Fiałkowska, tel.:+48 722 082 204, barbara.fialkowska@veolia.com