Numer postępowania: 2023/0384/P/NP

Szanowni Państwo,

W imieniu Veolia Term S.A. zapraszam do złożenia oferty handlowej na realizację zadania
pn.: „Modernizacja części ciśnieniowych kotłów w Grupie Veolia Term.”
Zadania:

 1. Dostawa worków filtracyjnych do zakładów grupy.
 2. Wymiana worków filtracyjnych w zakładach grupy.
 3. Przegląd serwisowy instalacji odpylania w zakładach grupy.
  Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem
  internetowym:
  https://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServlet?MP_modul e=erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11022

  Wszelkie pytania dotyczące postępowania należy kierować na adres: katarzyna.krupinska.klab@veolia.com podając w tytule wiadomości numer postępowania.
  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Zapytaniu Ofertowym.

Oferty wstępne na platformie zakupowej należy składać w terminie do dnia 22.09.2023 r.
do godz. 15:00.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawach przetargu jest:
Katarzyna Krupińska-Kłąb, tel. 669 450 079, katarzyna.krupinska.klab@veolia.com