Numer postępowania: 2022/0518/P/NP

Szanowni Państwo
W imieniu Veolia Term S.A. zapraszam do złożenia oferty handlowej na
realizację zadania pn.: „Dostawę i montaż „pod klucz” zbiornika magazynowego
na wodę zdemineralizowaną o pojemności ok. 50 m3 do stacji uzdatniania wody
w Trzemesznie przy ul. Gnieźnieńskiej 4”
Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_ta b&demandIdentity=16733

Wszelkie pytania dotyczące postępowania należy kierować na adres:
monika.brojek@veolia.com podając w tytule wiadomości numer postępowania.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki
określone w Zapytaniu Ofertowym.
Oferty wstępne na platformie zakupowej należy składać w terminie do dnia
14.10.2022 r. do godz. 15:00.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w
sprawach przetargu jest: Monika Brojek, email: monika.brojek@veolia.com, tel:722 330 230