Ze względu na konieczność usunięcia awarii na sieci wysokich parametrów przy ul. Odrodzenia  nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody i centralnego ogrzewania w dniu 01.04.2022 r. od godz. 700 do godz. 2000 do następujących Odbiorców:

 • Odrodzenia 7 (W-156)
 • Odrodzenia 9 (W-185)
 • Partyzantów 5 (W-220)
 • Partyzantów 68 (W-158)
 • Partyzantów 9 (W-223)
 • Partyzantów 16 (W-213)
 • Partyzantów 16 (W-213)
 • Partyzantów 14 (W-219)
 • Partyzantów 13 (W-212)
 • Partyzantów 11 (W-238)
 • Orla 5 (W-157)
 • Generała Gustawa Orlicz-Dreszera 2 (W-214)
 • Orla 2 (W-231)
 • Sienkiewicza 5A (W-216)
 • Henryka Sienkiewicza 5 (W-215)
 • Henryka Sienkiewicz 5 A (W-215)
 • Partyzantów 9A (W-188)

Za utrudnienia przepraszamy .