20231208 093135 -

Veolia Szczytno, spółka z Grupy Veolia term, podpisała z jedną z miejskich wspólnot mieszkaniowych umowę na wykonanie instalacji podgrzewającej ciepłą wodę użytkową przy użyciu pomp ciepła. Prąd do urządzeń będzie wytwarzany przez fotowoltaikę. Inwestycja zostanie w 50 proc. sfinansowana z programu Grant OZE. To jeden z pierwszych i zarazem referencyjny projekt tego typu realizowany przez Veolię w Polsce.

Z myślą o potrzebach wspólnot mieszkaniowych, spółka stworzyła specjalny kalkulator, ułatwiający jej  przygotowanie ofert dla podmiotów chcących skorzystać z efektywnych i ekologicznych sposobów ogrzewania. 

WYZWANIE

Wspólnota mieszkaniowa w Szczytnie przy ulicy Kętrzyńskiego korzysta z ciepła systemowego dostarczanego przez Veolię. Do tej pory ciepłą wodę mieszkańcy podgrzewali za pomocą indywidualnych piecyków gazowych zlokalizowanych w mieszkaniach. Instalacja wymagała pilnego remontu z uwagi na przypadki ulatniania się czadu. Z tego powodu w budynku interweniowała Straż Pożarna. Mieszkańcom zależało przede wszystkim na bezpieczeństwie, ale także na dobrym rozwiązaniu na lata, dostarczonym przez zaufanego partnera. 

ROZWIĄZANIE

Veolia opracowała koncepcję wraz z wyliczeniem kosztów inwestycji oraz eksploatacji, jest także wykonawcą przedsięwzięcia. To jedna z wielu realizacji Veolii term z wykorzystaniem źródeł OZE zrealizowanych w ostatnim czasie. 

Po latach korzystania z indywidualnych piecyków gazowych mieszkańcy zyskują nową i bezpieczną instalację OZE do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Veolia będzie odpowiadać za projekt kompleksowo: od koncepcji i pozyskania dofinansowania, aż po wykonanie instalacji i dbałość o niezawodność pracy przez następne lata – mówi Daniel Domeracki, dyrektor ds. technicznych Veolii Północ. 

KORZYŚCI

Wspólnota zyskała też możliwość generowania dodatkowych przychodów ze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej, produkowanej przez panele zamontowane w budynku w ramach projektu. Zostaną one przeznaczone na inwestycje w częściach wspólnych.  

To kolejny projekt Veolii poprawiający życie społeczności lokalnej.

Od wielu lat miasto działa wspólnie z Veolią w zakresie dostaw ciepła i zwiększania komfortu życia mieszkańców Szczytna. Cieszę się, że nasza współpraca rozwija się, czego przykładem jest nowoczesna instalacja podgrzewania ciepłej wody za pomocą pomp ciepła. To rozwiązanie, które przede wszystkim jest bezpieczne. Co więcej, dzięki niemu wykonaliśmy w mieście kolejny krok w kierunku efektywnych i zielonych sposobów ogrzewania – mówi Krzysztof Mańkowski, burmistrz Szczytna.

Rozwój przedsięwzięć opartych o OZE jest szczególnie ważny dla władz samorządowych.  

Cieszę się, że na terenie naszego powiatu realizowane są projekty oparte o odnawialne źródła energii. Projekt wspólnoty mieszkaniowej w Szczytnie jest dowodem, że we współpracy z zaufanym partnerem możliwe jest pozyskanie zewnętrznych środków oraz szybkie i kompleksowe zrealizowanie inwestycji. Jej efektem jest bezpieczne rozwiązanie, które na długie lata zapewnia dostawy ciepłej wody. To dowód, że w naszym regionie myśli się o rozwoju i inwestycjach w nowoczesne usługi dla mieszkańców, które tworzą lepszą przestrzeń do życia – mówi Jarosław Matłach, starosta szczycieński.

W oparciu o doświadczenia z pierwszego projektu Veolia opracowała kalkulator, który pozwala wyliczyć – na podstawie informacji o wielkości zużycia wody przez mieszkańców – jaka moc pomp ciepła będzie potrzebna, by nowy system pracował efektywnie. 

Stworzyliśmy intuicyjne narzędzie, które może wydatnie pomóc wspólnotom mieszkaniowym zainteresowanym przejściem na zieloną energię i ciepło z wykorzystaniem możliwości dofinansowania m.in. z Grantu OZE. To w skali kraju obszar o dużym potencjale rozwoju. Nie tylko indywidualni mieszkańcy, lecz również wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe wykazują duże zainteresowanie tego typu rozwiązaniami – informuje Patrycja Adamczak, dyrektor ds. rozwoju w Veolii Północ i jednocześnie członek zarządu w Veolii Szczytno.

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych jest kolejnym produktem oferowanym przez Grupę Veolia term oprócz standardowych dostaw ciepła i ciepłej wody.

Nasza oferta jest odpowiedzią na te potrzeby rynku i wierzę, że wkrótce będziemy mogli pochwalić się kolejnymi podobnymi realizacjami. Traktujemy projekt w Szczytnie jako referencyjny, a wyniesione z niego doświadczenia będą podstawą do podejmowania podobnych działań na rzecz innych wspólnot mieszkaniowych w północnej Polsce i w kraju. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu – podsumowuje Edyta Żabczyńska, dyrektor rozwoju, członek zarządu Veolii term, spółki stojącej na czele grupy kapitałowej, w skład której wchodzą m.in. Veolia Szczytno i Veolia Północ.