1 lipiec 2014 019 4 0 -

Centralna Oczyszczalnia Ścieków eksploatowana przez Veolię w Tarnowskich Górach gościła na początku lipca Wiceministra Środowiska – Stanisława Gawłowskiego.

Centralna Oczyszczalnia Ścieków eksploatowana przez Veolię w Tarnowskich Górach gościła na początku lipca Wiceministra Środowiska – Stanisława Gawłowskiego.

 

Podczas wizyty Wiceminister Środowiska zapoznał się z ogólnymi założeniami projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza oraz II Faza, a także stanem realizacji prac. Podczas rozmów szczególną uwagę poświęcono kwestii dostosowania przepisów prawa polskiego do wymogów Unii Europejskiej.
 

1 lipiec 2014 019 4 0 -