img_3291.jpg

11 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach odbyła się Gala wręczenia nagród w konkursach naukowo – przyrodniczych organizowanych przez szkołę.

11 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach odbyła się Gala wręczenia nagród w konkursach naukowo – przyrodniczych organizowanych przez szkołę.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach oraz Veolia Południe Sp. z o.o. objęło patronatem honorowym VI Powiatowy Konkurs Ekologiczny. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko. Wśród tematów konkursowych zaproponowanych uczniom, znalazły się takie jak: Energetyka prokonsumencka wyrazem dbałości o środowisko, Czyste technologie węglowe w energetyce, Globalne ocieplenie klimatu, Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowskich Górach, czyli ekologia w pigułce,  Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Gliwicach i jego znaczenie dla Powiatu Tarnogórskiego.

 

Integralną częścią uroczystości w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach było uroczyste otwarcie wystawy interaktywnej IRRESISTIBLE. Przedstawicielka Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Małgorzata Krzeczkowska otworzyła wystawę oficjalnym przecięciem wstęgi wraz z panią Poseł Barbarą Dziuk. Podczas otwarcia wystawy zorganizowany został konkurs na najlepszy eksponat. Jury wyłoniło ten najciekawszy, którym został model nanofiltra.