12 sierpnia 2015 r. Veolia Chrzanów podpisała z WFOŚiGW w Krakowie umowę pożyczki preferencyjnej w wysokości 1.900.000,00 zł. na realizację zadania pod nazwą: ”Wymiana sieci kanałowej na preizolowaną wraz ze zmianą sposobu zasilania budynków z węzła grupowego „Trzebińska II” na węzły indywidualne” w Chrzanowie.

12 sierpnia 2015 r. Veolia Chrzanów podpisała z WFOŚiGW w Krakowie umowę pożyczki preferencyjnej w wysokości 1.900.000,00 zł. na realizację zadania pod nazwą: ”Wymiana sieci kanałowej na preizolowaną wraz ze zmianą sposobu zasilania budynków z węzła grupowego „Trzebińska II” na węzły indywidualne” w Chrzanowie. Inwestycja ma na celu likwidację grupowej stacji wymienników i wykonanie 29 indywidualnych węzłów ciepła wraz z nowymi przyłączami wysokoparametrowymi, wykonanymi w technologii rur preizolowanych. Wysokość wparcia stanowi 88,6% kosztów kwalifikowanych netto.

 

W czerwcu 2015 r. Veolia Chrzanów również pozyskała środki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 318.264 zł., które zostały przyznane na „Modernizację instalacji odpylania kotła WLM-5 nr 9 w Ciepłowni Poręba”. Pożyczka preferencyjna stanowiła w tym przypadku 71,5% kosztów kwalifikowanych przewidzianych na realizację tego przedsięwzięcia, które ma na celu dostosowanie emisji spalin do obowiązujących standardów.

We wrześniu 2014 r. zakończyła się w Chrzanowie inwestycja realizowana przy współudziale środków z WFOŚiGW w Krakowie mająca na celu zmniejszenie kosztów przesyłu ciepła i umożliwiającą rozwój rynku ciepła na naszym terenie na wiele najbliższych lat. Na inwestycję pn. „Budowa rurociągu ciepłowniczego spinającego sieć starego miasta z magistralą na osiedlu Południe w Chrzanowie, celem obniżenia zużycia energii elektrycznej do pompowania wody” wykorzystano w ramach pożyczki preferencyjnej 1.770.069,42 zł., co stanowiło aż 81,3% kosztów kwalifikowanych.

 

W 2014 roku, skorzystaliśmy również z funduszy WFOŚiGW w Krakowie realizując zadanie „Modernizacja układu odpylania na kotle WR-25 nr 3 w Ciepłowni Południe w Chrzanowie”. Efektem było obniżenie emisji zanieczyszczeń znacznie poniżej obowiązujących norm. Udział pożyczki wyniósł 825.000 zł., co stanowiło 75% kosztów kwalifikowanych netto.

 

Te pożyczki mają możliwość częściowego umorzenia po spłacie połowy ich wysokości.

Łącznie w latach 2014-2015 Veolia Chrzanów pozyskała 4.813.333,42 zł preferencyjnych pożyczek z Funduszu Ochrony Środowiska.