Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Veolia Wschód Sp. z o.o. oraz Veolia Leżajsk S.A. podjęły decyzję o połączeniu obu spółek.

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Veolia Wschód Sp. z o.o. oraz Veolia Leżajsk S.A. podjęły decyzję o połączeniu obu spółek. 
 
Szczegółowy Plan połączenia spółek wraz z załącznikami dostępny jest poniżej:
 
  1. Plan połączenia
  2. Załącznik 1a do Planu połączenia
  3. Załącznik 1b do Planu połączenia
  4. Zalącznik 2 do Planu połączenia
  5. Załącznik 3a do Planu połączenia
  6. Załącznik 3b do Planu połączenia