W dniu 17.06.2015 r. Veolia term S.A. nabyła od Skarbu Państwa pakiet 16 077 udziałów spółki Veolia Chrzanów Sp. z o.o., skutkiem czego Veolia term S.A. posiada łącznie 35 763 udziałów, co stanowi 92,65%.

 

 

W dniu 17.06.2015 r. Veolia term S.A. nabyła od Skarbu Państwa pakiet 16 077 udziałów spółki Veolia Chrzanów Sp. z o.o., skutkiem czego Veolia term S.A. posiada łącznie 35 763 udziałów, co stanowi 92,65%.