wschod.jpg

Jesienią br. w Szkole Podstawowej nr 3 realizowany był program „Bezpiecznie przez cały rok”.

 

Dzieci uczyły się zasad postępowania w kontakcie z nieznajomymi oraz zwierzętami, właściwego zachowania w mieście i na drodze, a także jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych. W listopadzie uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „ Czy prąd może być bezpieczny?”. Veolia Wschód obdarowała uczestników nagrodami, a niektóre prace zostały wywieszone w Zakładzie w Kraśniku.

 

W listopadzie br. odbył się również konkurs „Bombka na świąteczną choinkę”, który adresowany był do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu miasta Kraśnik. Rozdanie nagród i dyplomów odbyło się dnia 4 grudnia 2016r. w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Dzięki hojności Sponsorów Konkursu, w tym Veolii Wschód dzieci otrzymały atrakcyjne nagrody.