logo wfosigw lublin z nazwa 1 -
Veolia Wschód Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11.12.2014 zrealizowano zadanie inwestycyjne pn:
 
„Modernizacja układów odpylania w Zakładach: Międzyrzec Podlaski, Kraśnik, Zamość.”
 

logo wfosigw lublin z nazwa 1 -

     

     Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego
     Funduszu Ochrony Środowiska
     i Gospodarki Wodnej w Lublinie.