logo -

Informacja na temat projektów Veolii Północ Sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

Informacja na temat projektów Veolii Północ Sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

 

1.Wymiana instalacji odpylania kotła WR – 8N nr 3 Ciepłownia Przasnysz, ul. Orlika 29 dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 750.000,00 zł  

 

2. Wymiana instalacji odpylania kotła WR – 5 nr 4 Ciepłowni  Modlin, ul. Obwodowa 370 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 743.000,00 zł  

 

logo -