dsz6.jpg

W czerwcu br. trzy spółki Veolii term: Veolia Północ, Veolia Szczytno oraz Veolia Wschód zorganizowały na swoich obiektach Drzwi Otwarte.

W czerwcu br. trzy spółki Veolii term: Veolia Północ, Veolia Szczytno oraz Veolia Wschód zorganizowały na swoich obiektach Drzwi Otwarte a wszystko pod hasłem akcji edukacyjno – informacyjnej: Niska emisja – wielka sprawa, której celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zagrożeń, jakie wiążą się z niską emisją oraz pokazanie im możliwości przeciwdziałania temu zjawisku.
 
We wszystkich lokalizacjach zwiedzający mieli możliwość zobaczenia pracy na ciepłowni, rozmowy ze specjalistami oraz wzięcia udziału w licznych atrakcjach, m.in pokazie gaszenia pożaru, konkursach ekologicznych oraz skorzystania z symulatorów dachowania i zderzeń.