Zamosc VWschod 1 -

Projekt „Obieg przyszłości” będzie teraz dostępny jako „Zakład Odzysku Energii w Zamościu”. Zmiana
ta obejmie również nasze profile w mediach społecznościowych – Facebook.
Nie zmienia się przy tym oczywiście nasz cel. Niezmiennie realizujemy innowacyjny projekt
polegający na rozbudowie istniejącej ciepłowni, tak aby paliwa kopalne zostały zastąpione
proekologiczną technologię wykorzystującą odpady komunalne nie nadające się do recyklingu i
przetwarzania (pre-RDF).
Działający na takich zasadach zakład odzysku energii będzie zapewniał szereg korzyści dla
mieszkańców Zamościa. Pozwoli zmniejszyć ilość spalanego węgla, używanego dotychczas jako
paliwo dla istniejącej ciepłowni. Efektem będzie również obniżenie poziomu emisji – zgodnie z
planem gospodarki niskoemisyjnej miasta Zamość. Dzięki ZOE miasto zyska niezależność cen
produkowanego ciepła od niepewnych warunków na rynku węgla.
Skąd wynika zmiana? Grupa Veolia, której częścią jest Veolia Wschód – odpowiadająca za projekt w
Zamościu, realizuje podobne inwestycje także w Chrzanowie i Kraśniku. Chcemy ujednolicić ich
nazewnictwo w Polsce.